BASEL II

Basel II ile dünya bankacılığının gündemine gelen düzenlemelerle, bankalar artık kredi risklerini ölçmek için müşterilerinin kredibilitesini değerlendirecek sistemler kurmaya başlamıştır. BDDK’nın 2014’te yayınladığı düzenlemeler ile Türk bankaları da kredi risk modelleri ve içsel derecelendirme sistemleri ile kredi risklerini ölçmeye başlayacaktır.

Bankaların kullandıkları modellerin en önemli girdisi şirketlerin finansal rasyoları ve finansal verileri olacaktır. Bu bakımdan orta vadede bankalar, kredi verecekleri şirketlerin doğru finansal veriler üretmelerini, düzenli finansal raporlama yapmalarını ve finansal rasyolar hesaplamalarını önkoşul olarak gösterecektir.

RoyalCert olarak biz bankaların beklentilerine uygun şekilde şirketlerin doğru, güvenilir ve düzenli finansal raporlama yapmaları konusunda hizmet veriyoruz. Böylece şirketlerin, ileride kredi talep edecekleri bankaların Basel II ve BDDK düzenlemeleri nedeniyle öne sürecekleri şartlara şimdiden uyum sağlamaları konusunda hizmet veriyoruz.

Basel II Uyum Hizmetleri;

-Finansal Raporlama Sistemi Kurulumu
-Bağımsız Denetim Hizmeti Verilmesi

RoyalCert Grubu Referansları