BASEL II-III İÇİN RİSK MODELLEME & VALİDASYON EĞİTİMİ (28-29 Nisan 2016)

Risk Modellemeye Giriş

 • Risk Kavramı
 • Rassal Değişkenler
 • Olasılık Dağılımları
 • Risk Modelleri
 • Monte Carlo Simülasyonu
 • VaR
 • Vaka Çalışmaları
 • Risk bazlı NPV modeli
 • Hisse senedi portföy VaR modeli
 • Tahvil portföy VaR modeli
 •  
Basel II-III'e Yönelik Risk Modelleme Uygulamaları
 •  
Vaka Çalışması – Piyasa Risk Modeli – Tahvil Portföyü VaR/Risk Sermayesi Modeli

 • Faiz Modeli
 • Tahvil Portföyü Beklenen Getirisi ve Faiz Duyarlılığı
 • VaR, Risk Sermayesi, Risk Bazlı Getiri, RAROC
 •  
Vaka Çalışması – Kredi Riski Modeli

 • Rating Sistemi ve Probability of Default (PD) Tahminleri
 • Exposure at Default (EAD)
 • Loss Given Default (LGD)
 • VaR, Risk Sermayesi, Risk Bazlı Getiri, RAROC
 •  
Vaka Çalışması – Operasyonel Risk Modeli
 •  
 • Olay Frekans Dağılımı
 • Olay Severity Dağılımı
 • Birleştirilmiş Kayıp Dağılımı
 • Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp, VaR, Risk Sermayesi
 •  
 •  
Validasyon & Denetim
 •  
Risk Modeli Validasyon Teknikleri
 •  
Back-testing Uygulamaları
 •  
 • Back-testing Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Back-testing Uygulaması
 • Risk Modellerinin Denetimi
 •  
Back-testing Vaka Çalışmaları – Örnek Modeller
 •  
 • Piyasa Riski Modeli
 • Kredi Riski Modeli
 • Operasyonel Risk Modeli
 •  
Vaka Çalışmaları – Örnek Modellerin Denetimleri
 •  
 • Tarihsel Veri Denetimleri
 • Uzman Görüşleri Denetimleri
 • Temel Varsayımlar Değerlendirmesi
 • Senaryo Analizi
 • Duyarlılık Analizi
 • Stres Testi

RoyalCert Grubu Referansları