PROJE DEĞERLEME

Günümüzde pekçok yatırım, proje bazında gerçekleştirilmekte ve bu projelerde farklı yatırımcılar, kreditörler, tedarikçiler gibi paydaşlar yönetimi paylaşabilmektedir. Dahası proje bitiminde ortaya çıkacak değer de farklı paydaşlar tarafından paylaşılmakta ve hatta bu değer bazı projelerde 10-20 yıla yayılan nakit akışları ile realize olmaktadır. Bu bakımdan inşaat, enerji, telekom, vb. projelerde, proje değerlemesi hayati önem taşımaktadır.

RoyalCert uzman ekibi ile projelerin nakit girdi ve çıktılarını dikkate alarak ve vergisel, hukuki, teknik ve finansal bakış açısıyla değerleme modelleri kurmakta ve projelerin değerleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Böylece özellikle joint venture şeklinde yapılandırılmış projelerde farklı paydaşlar arasındaki ilişkinin ve değer paylaşımının en doğru şekilde tasarlanması sağlanmaktadır.

RoyalCert Grubu Referansları