AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM

Aile lideri veya onun etrafında bir araya gelen aile bireyleri tarafından kurulmuş olup, oy çoğunluğunun ve/veya yönetimin bir veya birden çok ailenin üyelerine ait olan aile şirketlerinde; kritik öneme sahip mülkiyet, yönetim, aile ve işletme kültürü konularında şirketlere, danışmanlık hizmeti sunmaktayız. RoyalCert bünyesindeki ekibimiz, uzun yıllar aile şirketlerinde yöneticilik yapmış profesyonel bir kadrodan oluşmaktadır.

Aile şirketlerinde kuruluş, gelişme ve büyümede gösterilen başarının şirketin kurumsal varlığının sürekliliğinde de gösterilmesi diğer bir ifade ile kurumsal bir şirket olurken aile kalabilmeyi başarmanın yolu aile anayasası, halefiyet planı, hissedarlık sözleşmelerinin yanı sıra kurumsal dönüşüm sürecinin sistematik alt yapısını da oluşturmaktan geçmektedir.

Kuşaklar arası el değiştirmenin yönetilmesi, ailenin kalabalıklaşmasıyla yetki ve görev dağılımının yeniden değerlendirilmesi, kuralların yazılı olmaması sonucu oluşan nepotizm ve kurucu aile büyüğünün yönetimi devretmesi esnasında oluşabilecek aksaklıklar aile şirketleri için ortaya çıkan önemli sorunlar arasında yer almaktadır.

  RoyalCert, tüm bu sorunlara yönelik olarak yapacağı çalışmaları bir kurumsal dönüşüm projesi olarak görmekte ve bu anlayışla hizmet vermektedir.

RoyalCert Grubu Referansları