BAĞIMSIZ DENETİM

RoyalCert; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen 30 Denetçisi ve İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Antalya, Kayseri, Gaziantep ve Nevşehir'de bulunan ofisleri ile Bağımsız Denetim hizmeti vermektedir.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından benimsenen ve aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketler için geçerli olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına (TFRS/TMS) ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili denetim standartları uyarınca denetimini içermektedir.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz, aynı zamanda uluslararası ve yerel muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin takibini ve bunlarla ilgili müşterilerimize sürekli ve düzenli destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

RoyalCert Grubu Referansları