DUE DILIGENCE

Şirket satınalma – birleşme (M&A) işlemlerinde en önemli konulardan birisi satın alınacak şirketin geçmişiyle ilgili tüm bilgilerin şeffaf bir biçimde ortaya konulmasıdır. Satın alacak taraf ile satacak taraf arasında bilgi asimetrisi olduğu için, şirketi satın alan taraf şirket değerlemesini ve şirketin gelecekteki karlılığını etkileyecek tüm faktörlere doğru bir şekilde ulaşmak ister. Şirketin finansal tabloları ve vergi ile ilgili durumu, şirkete karşı açılan davalar, şirketin açtığı davalar, şirket hakkında kamu kurumlarının yürüttüğü inceleme ve soruşturmalar, tedarikçilerle yapılan sözleşmeler, müşterilerle yapılan sözleşmeler, şirketin işçilerle ve sendikalarla olan ilişkileri, şirketin hammadde ve aramal ticaretiyle ilgili durumu, stokların ve alacakların durumu, bankalarla olan ilişkiler, sabit kıymetlerin durumu, devam etmekte olan yatırım projeleri, patent ve lisans hakları, markaların durumu gibi pek çok faktör due diligence çalışmalarının konusunu oluşturur; dolayısı ile konu olan şirket, satın alacak taraf için detaylı bir şekilde incelenir.

RoyalCert, şirket satın alma işlemlerinde, satın alan taraf için Due Diligence hizmetini farklı sektör ve alanlarda tecrübe kazanmış, uzman kadrosu ayrıcalığı ile vermektedir. Due Diligence ekibimiz aşağıdaki uzmanlık alanlarından oluşmaktadır;

RoyalCert Grubu Referansları