YATIRIM ANALİZİ EĞİTİMİ(18-19 Nisan 2016)

Faizin Tanımı ve Etkileyen Faktörler

 • Nominal Faiz / Reel Faiz Oranları
 • Sabit Faiz / Değişken Faiz
 •  
Bugünkü Değer ve Gelecekteki Değer (PV / FV)  Proje Yatırım Analizinin Aşamaları
 •  
Vaka Çalışması – Piyasa Risk Modeli – Tahvil Portföyü VaR/Risk Sermayesi Modeli

 • Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Tahmin Dönemi
 • Artık Değer
 • İskonto Oranının Belirlenmesi
 • Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM)
 • Risksiz Faiz Oranı
 • Risk Primleri
 •  
Proje Yatırım Analizinin Kabul Kriterleri
 •  
 • Geri Ödeme Süresi (Payback Period)
 • Net Bugünkü Değer Yöntemi (NPV)
 • İç Verim Oranı Yöntemi (IRR)
 • Karlılık Endeksi (Profitability Index)
 •  
Vaka Çalışmaları
 •  

RoyalCert Grubu Referansları