İÇ KONTROL

Şirketler faaliyetlerini iş süreçleri ile icra ederler. Satış, tahsilat, satınalma, ödeme, finansal raporlama, fon yönetimi gibi süreçler şirketlerin önemli süreçleridir ve bu süreçlerde pek çok risk bulunmaktadır. Bu risklerin kontrol edilebilmesi ve yönetilebilmesi iç kontrol uygulamaları ile mümkün olmaktadır.Süreçlerin içine entegre edilen iç kontrol sistemleri ilerisklerin oluşmadan ve/veya etkileri büyümeden ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

İç kontrol sistemi ile süreçlerin düzgün bir şekilde ve şirket kuralları doğrultusunda çalışması sağlanır. RoyalCert olarak müşterilerimiz verdiğimiz iç kontrol hizmetleri başlıca aşağıdaki süreçlerden oluşmaktadır;

  • Süreç analizi
  • Risk noktalarının tespiti
  • İç kontrol noktalarının oluşturulması
  • Uygulama
  • İzleme ve raporlama

RoyalCert Grubu Referansları