KURUMSAL FİNANS

Şirketlerin yatırım yapmak, proje geliştirmek, işletme sermayelerini güçlendirmek, hammadde alımlarını finanse etmek, borç/alacak dengelerini ve nakit akışlarını iyileştirmek için doğru kaynaklara uygun maliyetlerle ulaşmaları gerekmektedir.

Günümüzde dahi pek çok şirket, kaliteli finansal raporlama üretemediğinden ve/veya iş planlarını ve bütçesini etkin bir şekilde yönetemediğinden dolayı, düşük maliyetli finansal kaynaklara ulaşmakta ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu süreçleri tamamlayanların birçoğu ise, kendilerine uygun finansman modellerini kurmakta zorlanmakta, bu aşamada yanlarında olacak ciddi bir çözüm ortağına ihtiyaç duymaktadırlar.

RoyalCert , şirketlere finansal planlama ve en uygun finansman modelleri kurma konularında hizmet vermektedir. Bu alanda hizmet sunduğumuz şirketler, düşük maliyetli ve sürdürülebilir finansman çözümlerine rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

RoyalCert 'in müşterilerine sunmakta olduğu başlıca Kurumsal Finansman ürünleri:

- Yeniden Yapılandırma & Optimizasyon Krediler ve alacak portföyü başta olmak üzere, şirketin mevcut finansman yapısının bütünü ile gözden geçirilmesi, fayda/maliyet analizi yardımı ile optimize edilmesidir.

- Faktoring, Reverse Faktoring: şirketin alacaklarının daha kısa sürede nakte dönüştürülmesini veya borçlarının vadeye yayılmasını sağlayan çözümlerdir.

- Tahvil İhracı: şirketler'in ileride elde edecekleri gelirleri teminat göstererek çıkardıkları, 1 yıldan uzun vadeli ve hamiline faiz getirisi temin eden borçlanma araçlarıdır. Tahvil ihracı SPK iznine tabidir.

- Halka Arz/Blok Satış: şirketler hisse senetlerinin bir bölümünü halka ve/veya büyük yatırımcılara arz ederek önemli miktarda finansman temin edebilirler. Kalıcı ortaklık anlamına gelen hisse ihracının sonuçlarının stratejik açıdan da değerlendirilmesi önemlidir.

- Firmanıza Özel (Tailor Made) Çözümler: Tüm bu ürünlerin yanısıra RoyalCert, şirketlerin finansal yapılarını etkin bir şekilde değerlendirdikten sonra, müşterilerine özel ürünler geliştirmekte ve hizmet vermektedir.

RoyalCert Grubu Referansları