KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM

Şirketlerin gerek kamu, gerekse hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, yatırımcılar ve kreditörler gibi paydaşları karşısında güvenilirliklerini arttırabilmeleri için kurumsallaşma ve kurumsal yönetim büyük önem taşımaktadır. Pek çok şirketin büyümesi, daha iyi insan kaynağına ulaşması, daha uzun vadeli ve ucuz finansman kaynakları temin edebilmesi, daha az maliyetli tedarik kaynaklarına erişmesi için önlerindeki en önemli engel yeterince kurumsallaşamamak olmaktadır. Piyasanın kurumsal yönetimden uzak olarak algıladığı şirketler, orta ve uzun vadede mutlak suretle rakiplerinin gerisinde kalmaktadır.

RoyalCert kurumsallaşma ve kurumsal yönetimi, şirketleri geleceğe başarıyla taşımanın önemli koşullarından biri olarak görmekte ve bu konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim kapsamında başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

RoyalCert Grubu Referansları