MARKA DEĞERLEME

Ekonomik düzenin rekabet gücünün en önemli göstergelerinden birisi markalaşmadır.

Biliniyorum ve daha çok kazanıyorum.

Marka, tüketicinin ilgisini bir noktada toplar. O nokta ürünü diğerinden ayıran bilgidir. Ürünler bu bilgiyle Pazar tarafından kabul görür. Markalaşma ne kadar derinde o kadar kazanç vardır.

Markalaşmak, tercih edilmektir, beğenilmektir, itibardır.

Markalaşmak , fiyatlamada esneklik olanağı sağlar, pazarda rekabet kolaylığı verir.

Markalaşmak reklamın etkinliğini artırır.

Markalaşmak, yol haritası çizerken kararların değerini bilmek ve ölçerek karar vermektir.

Sahip olduklarımı herkes biliyor mu?

MARKANIN FİNANSAL DEĞERİ, TÜM BU AVANTAJLARIN EKONOMİK DEĞERİDİR

Marka değerlemesinin özü şirketlerin sahip olduğu markaların piyasa değerini hesaplamaktır.

MARKANIZI DEĞERLETİN!

Yol haritamı çizerken kararlarımı değerlerimi bilerek ve sürekli ölçerek veririm!

Marka değerinin bilinmesini sağladığı faydalar:

Lisanslama ve franchising işlemlerinizde gerçek ekonomik değeri görürsünüz. Günümüzün en önemli kazanç kaynakları içinde artık lisanslar yer almaktadır. Marka lisans hakkına sahip olan bir şirket bu lisans hakkından para kazanmayı da bilmelidir.

Borçlanma kapasitesini daha doğru olarak raporlayabilirsiniz. Dolayısıyla, bankalar ve diğer kredi kuruluşlarından finans temin edilirken şirketin daha kolay ve daha uygun şartlarda borçlanması sağlanabilir.

Mali tablolarınızın işletme faaliyetlerinin sonuçlarını gerçek duruma uygun olarak raporlaması olanağını genişletirsiniz.

Halka açılma, birleşme, devralma ve satın alma işlemlerinizde, işletme değerinin doğru tespit edilmesi imkanına kavuşursunuz.

Şirketlerde sadece hakla açılmalar veya şirket satın almaları şeklinde değil, daha bireysel ve özel anlaşmalarla da hisse devirleri veya satışları/satın almaları yapabilmektedirler. Bu noktada, marka sahibi şirketlerin hisselerinin gerçek değeri ancak marka değerlemesi ile mümkün olabilir.

Marka ihlaliyle karşılaştığınızda, doğacak hukuk uyuşmazlıklarında, uğradığınız zararın ve talep edebileceğiniz tazminatın uygun bir şekilde tespit edebilmeniz mümkün olur. Rekabet hukuku incelemelerinde markanızın değeri ve piyasanın toplam ekonomik potansiyeli karşılaştırılarak daha doğru bir değerlendirme yapılması mümkün olur.

Vergi planlaması uygulamalarınızda vergi yükünün belirlenmesinde temel bir araçtan yararlanma olanağına kavuşursunuz.

İflas ve yeniden yapılanma durumunda varlıklarınızın değerini bilmeniz muhtemel sonuçları daha doğru olarak planlamanız sonucunu doğurabilir.

İşletme risklerinin sigortalanması gerektiğinde markanın yarattığı garanti gelir tutarı, işletme riskini azaltacağından sigorta masraflarınızın azaltılması mümkün olabilir.

Değerimden ne azına ne de fazlasına sahibim. Bir şeyler kazanıyorsam bedelini ödüyorum, ayrıca gücümü de biliyorum!

MARKANIN DEĞERİ ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖRÜN FONKSİYONUDUR

  • Kazançlar
  • Güç
  • Maliyet

Markanın Kazançları

Markanın Kazançları onun potansiyel kârlılığını gösterirken, Markanın Gücü onun gelecekteki kazanç güvenilirliğinin ölçüsüdür.

Markanın Gücü

Markanın Gücü artıkça, onun gelecekte getireceği kazançlara güven artar ve risk azalır. Dolayısıyla marka değerinin ölçümünde temel kıstas güce dayalı bir kazanç ölçümüdür.

Markanın Maliyeti

Markanın maliyeti ise o markaya ne kadar yatırım yapıldığının bir göstergesidir. Doğru bir yatırım stratejisi o markanın değerine değer katar.

RoyalCert olarak Marka Değerlemesinde uzmanız.

Nasıl hesaplıyoruz?

RoyalCert olarak genel kabul görmüş marka değeri hesaplama yöntemleri içinde şirkete ve markaya uygun olan yöntem veya yöntemleri kullanmaktayız. Değerleme esnasında şirketin finansal verilerini, pazarlama ve yatırım stratejilerini, piyasadaki konumunu, sektör verilerini, genel ekonomik durum ve eğilimleri birlikte değerlendiriyoruz. Öncelikle asıl karar alıcılardan bilgi edinerek şirketi, yaptığı işi ve markayı tanıyoruz. Daha sonra raporda kullanmaya karar verdiğimiz yöntemin gerektirdiği finansal ve diğer bilgilerin bize sunulmasını bekliyoruz. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra makul bir süre içinde rapor imzaya hazır hale geliyor. Raporda yöntemimizi ve bu yöntemin gerekçelerini de ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

RoyalCert Grubu Referansları