MUHASEBE & RAPORLAMA

RoyalCert sizlere her zaman iyi eğitimli, alanında tecrübeli ve üst düzey deneyimleri olan bir ekiple yerinde ve zamanında çözümler üreterek sizlerle birlikte oluşturacağı geleceğe ışık tutacak ekiplerle kendi alanında geniş bir hizmet ağı sunmayı amaçlamaktadır. Bizim işimiz sadece iş deyip geçmek değildir. Bu anlamda siz değerli müşterilerimize muhasebe işletme faaliyetleri ile karar vericiler arasında köprü niteliği taşıyan bir bilgi sisteminin kurulmasında yardımcı olmaktır.

Muhasebe sisteminin bilgi sistemi olması kararları ve eylemleri, ticari bir işletme veya diğer işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olan çok sayıda kuruluşlara ve bu işletmeler hakkındaki ekonomik bilgileri bir sistematik süreç içerisinde toplayarak sizlere doğru veri analizleri ile bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır. Bu manada doğru sistemlerin kurulması ve uygulanması, Finans süreçlerinin uluslararası ölçekte yeniden yapılandırılması beraberinde yeni zorluklar ve riskler taşıyabilmektedir.

Ürünlerin, hizmetlerin ve sermayenin ülke sınırlarını önceden olduğundan çok daha rahat ve sık geçmekte olan günümüz ekonomisinde; yatırımcıların önemle üzerinde durduğu şirketlerin nerede olduklarından çok daha ötesi. Böylesine sermaye hareketlerinin hızlı yaşandığı bir ekonomide, şirketlerin muhasebe uygulamaları ve raporlama sistemleri çok daha önem kazanmaktadır.

Biz size, rakamların şirketinizin performansına ve şirketinizin değerine olan etkilerini yönetmek için gerekli olan deneyimi, uzmanlığı ve gelişmiş finansal raporlama sistemlerini içeren danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu nedenle risk azaltma, görünürlük ve kalitede istikrar faktörleri temelinde doğru kontrol sistemler uygulanmalı, süreç ve sistemlerde verimlilikler gözetilmeli ve daha düşük bir maliyetle kurum için doğru değer yaratılmalıdır.

Doğru sistemler kuran ve uygulayan işletmeler küresel ticaret alanından ve finans yatırımlarından daha yüksek bir verim elde edebileceklerdir.

Muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerinin amacı, çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan büyük ve çok uluslu firmaların finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve gelişmekte olan piyasalara giren bu şirketler finans süreçlerini yeniden yapılandırmakta, ortak hizmet merkezlerinden yararlanmakta ve sürekli olarak verimlilikleri artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadır.

RoyalCert müşterilerinin tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için finans ve vergi ekiplerimizin bilgi ve deneyimleri ışığında sunulan bu hizmetler merkezi olarak yönetilirken, yerel olarak butik hizmetleri ile siz değerli müşterilerimize yerinde denetim hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.

Muhasebe ve Raporlama kapsamında Başlıca Hizmetlerimiz;

 • Defter tutma, muhasebe hizmetleri
 • Muhasebe ve muhasebe sistemleri danışmanlığı
 • Muhasebe sisteminde ERP programları desteği
 • Muhasebe risk alanlarının tespit edilmesi ve raporlanması
 • IK ve SGK iş kanunu gereği işlemler ve yasal bildirgeler, gönderme ve diğer iş kanunu kapsamındaki bildirge işlemleri, bordro hizmetleri
 • Yönetim raporlamaları ve diğer özel amaçlı finansal yönetim raporlamaları
 • Şirketlerin kuruluş, genel kurul işlemleri ve şirket ticaret sicil işlemleri ve prosedürleri
 • Maliyet muhasebesi danışmanlığı
 • Yasal ve Özel amaçlı raporlama hizmetleri
 • Finans departmanlarına muhasebe desteği sağlanması
 • Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
 • Dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri
 • Muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi ve genel kesin mizana göre bilanço ve gelir tablosu düzenleme
 • Vergi danışmanları ile koordineli olarak genel kabul görmüş muhasebe standartları ile vergi beyannamesine ait olan mali tabloları hazırlamaya destek olunması
 • Vergi Uyuşmazlıkları öncesi ve sonrasında mali tablo denetimi

Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

RoyalCert olarak; İhtiyaçlarınızı sizlerle birlikte tespit ve analiz edip, sorunlarınızın çözümüne odaklanarak muhasebe raporlaması ve sistemlerinin UFRS ile uyumlu muhasebe uygulamalarını ve raporlama sistemlerini hayata geçirebiliriz. İhtiyaç duyduğunuz faaliyet alanınızdaki bir RoyalCert yetkilisiyle iletişime geçin, sizinle muhasebe sistemi ve raporlamaları hakkında konuşalım.

 • Muhasebe ve Raporlama konusunda firma durumunuzu değerlendirmek için asgari olarak aşağıda belirtilen birkaç kontrol listesini inceleyebilirsiniz;
 • Hesap planınız ve muhasebe sisteminiz şirketinizin faaliyet alanı ile uyumlumu?
 • Hesap planınız ve muhasebe sisteminiz UFRS ile ne kadar uyumlu?
 • UFRS ile uyumlu mali tablo ve dipnotlarını hazırlayabiliyor musunuz?
 • UFRS'ye nasıl daha az maliyetle geçebilir ve güncellemeleri etkin bir şekilde takip edebilirsiniz?
 • Finansal tablolarınız, operasyonlarınızı ve iş kollarınızın sonuçlarını ne kadar doğru yansıtıyor?
 • Daha doğru raporlama için UFRS kapsamında yeni muhasebe politika ve tahminlerini nasıl yapabilirsiniz?
 • Faiz ve kur farkı giderlerinin finansal sonuçlara olan etkilerini nasıl yönetebilirsiniz?
 • Hedge, forward, swap, option gibi türev enstrümanlarının finansal tablolarınıza ve operasyonel sonuçlarınıza etkileri nasıl olacak?
 • Şirket birleşmelerinin ve bölünmelerinin finansal tablolara etkileri nelerdir?
 • UFRS ile uyumlu bütçe hazırlayabiliyor musunuz?
 • Şirket birleşmelerinin ve bölünmelerinin finansal tablolara etkileri nelerdir?
 • Rekabet yasağı aile şirketlerinde hangi düzeyde uygulama alanı bulabilir?
 • UFRS uygulamalarına yönelik olarak çeşitli düzeylerde eğitimlere ihtiyaç duyuyor musunuz?

RoyalCert Grubu Referansları