PROJE RİSK YÖNETİMİ

Riskleri doğru şekilde yönetilmeyen projelerin planlanan zamanda ve maliyette bitirilmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan projelerde en önemli konulardan birisi planlama aşamasında risklerin doğru şekilde belirlenmesi, tanımlanması, analiz edilmesi ve ölçülmesidir. Böylece aksiyon alınacak riskler ve bu aksiyonların maliyeti doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu, hem proje değerleme çalışmalarını destekler hem de projenin icrası sırasında gerçekleşen riskleri en az maliyetle bertaraf etmeyi sağlar. Projelerin zamanında bitirilmesi ve nakit girişlerinin en hızlı sürede başlamasının önemi gözönünde bulundurulduğunda, proje risk yönetiminin gerekliliği kolaylıkla anlaşılabilir.

RoyalCert ekibindeki danışmanlar kariyerleri boyunca pekçok projede risk analizleri gerçekleştirmiş ve risk yönetimi yapısı kurmuştur. RoyalCert, teknik, mühendislik, finansal, hukuki, vergisel vb. konularda oluşturmuş olduğu know-how sayesinde, projelerdeki her türlü riskleri analiz edebilecek, ölçebilecek ve yönetebilecek birikime sahiptir.

RoyalCert Grubu Referansları