RİSK MODELLEME

Geleceği tam olarak tahmin edebilmek mümkün olmadığı için, yeni bir projeye, ürüne ya da işleme yatırım yapan bir şirket aslında gelecekle ilgili spekülasyonda bulunmaktadır. Öngörüler çerçevesinde alınan pozisyon veya kararlar gelecekte olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir.

Şirketler bugün gelecek için karar alırken sadece bekledikleri getiriyi değil, aynı zamanda aldıkları riskleri de hesaplamalıdır. Diğer bir ifadeyle şirketler risk-getiri analizi yapmalıdır.

Genelde pek çok şirket sadece basit beklenen getiri (expected return) analizi yapar. Oysa ki getiri için alınan riskleri gözardı etmek şirketler için güvenli değildir.

RoyalCert'in danışmanlık yaklaşımının temelinde, sadece beklenen getiriyi değil aynı zamanda gerçekleşebilecek tüm sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili olasılıkları hesaplamak bulunmaktadır.

Uzman Görüşü

Şirketler her zaman planlama yapabilmek için kullanabilecekleri tarihsel verilere sahip olmayabilirler. Mesela, bir şirket tamamen yeni bir yatırım yapacakken, yeni bir sektöre girecekken, yeni bir ürün piyasaya sürecekken ya da şirkette daha gerçekleşmemiş bir suistimali(fraud) değerlendirirken şirketin tarihsel verileri bir anlam ifade etmeyebilir. Bu gibi durumlarda şirketler piyasadaki benzer şirketlerdeki tarihsel verileri bilen uzmanların görüşlerine ihtiyaç duyar.

Enerji, petrol & doğalgaz, telekom, IT, finans, sigorta ve FMCG gibi sektörlerde geniş tecrübeye sahip RoyalCert, deneyimini risklerinizi analiz etmek ve modellemek suretiyle daha iyi ticari kararlar alabilmenize yardımcı olmak amacıyla kullanmaktadır.

RoyalCert Grubu Referansları