RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi, şirketlerin gerek faaliyetleri, ve gerekse de içlerinde bulundukları ortam neticesinde maruz kaldıkları riskleri sistematik bir şekilde belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve bunlar ile ilgili gerekli aksiyonları almak amacıyla kurulan sistemdir. Risk Yönetiminin nihai amacı, şirketteki karar alıcılara, riskleri yönetme konusunda destek vermektir.

Şirketlerin maruz kaldıkları belli başlı riskler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Likidite Riski
 • Kredi (Alacak Temerrüt) Riski
 • Faiz Oranı Riski
 • Kur Riski
 • Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik Riskleri
 • Uyum/Regülasyon Riskleri
 • Proje Riskleri
 • İş Riskleri
 • Kontrat Riskleri
 • IT/Teknoloji Riskleri (Siber Riskler)
 • Stratejik Riskler

Risk Yönetimi ile tüm bu risklerin şirketin faaliyet sonuçlarına olası etkileri ortaya çıkarılır ve raporlanır. İleriye dönük (prospective) bir bakış açısıyla ulaşılan risk değerlendirme sonuçları karar alma süreçlerine entegre edilir.

Dünyada ortaya çıkışı 1960'lara dayanan Risk yönetimi kavramı, ülkemizde de özellikle ekonomik krizlerle birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Son olarak 2001 krizi ile birlikte, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından zorunlu kılınan risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde, Bankalar ve akabinde diğer Finansal Kurumlar, bu sistemin öncülüğünü yapmışlardır. Günümüzde risk yönetimi (kurumsal risk yönetimi olarak da ifade edilir) birçok kurumsal şirket bünyesinde etkin olarak uygulanmaktadır.

Şirketler risk analizi sonuçlarını başlıca aşağıdaki süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaktadırlar;

 • Kurumsal strateji
 • Proje/Yatırım kararları
 • Fiyatlandırma
 • Performans değerlendirme

Sağlam ve etkin bir risk yönetimi ile şirketler hem beklenmedik kayıpları en aza indirme, hem de iş hedeflerine doğru sürekli ve emin adımlarla ilerleme fırsatı yakalamaktadırlar.RoyalCert olarak müşterilerimize, kendi iş yapılarına en uygun risk yönetimi sistemlerini kuruyoruz ve etkinliğini düzenli olarak takip ediyoruz.

RoyalCert Grubu Referansları