ROYALCERT ACADEMY

ROYALCERT ACADEMY; finansal hizmetler, yönetim sistemleri, vergi, hukuk, teknoloji ve insan kaynakları gibi uzmanlık alanlarında, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda ROYALCERT ACADEMY eğitim programlarına katılan müşterimiz ve çalışanları, bilgi ve birikimleriile sektörlerindeki rekabet güçlerini arttırmaktadırlar.

ROYALCERT ACADEMY RoyalCert'in tescilli eğitim ve organizasyon markasıdır. Şirketlerdeki her düzeydeki çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim hizmetlerini, konusunda tecrübeli ve uzman kadrosu ile karşılamaktadır. Bunun yanında, farklı sektörlerdeki profesyonelleri biraraya getiren toplantı, seminer, vb. organizasyonlar yine ROYALCERT ACADEMY tarafından düzenlenmektedir.

GÜNCEL EĞİTİMLER

ROYALCERT ACADEMY tarafından müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen başlıca eğitim başlıkları aşağıdadır;

 • Proje Finansmanı
 • Muhasebeye Giriş
 • İleri Düzey Muhasebe
 • TFRS ve IFRS
 • İç Denetim
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • İç Kontrol Sistemleri ve COSO
 • Risk Modelleme
 • Bütçe Planlama
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Bankalar için Piyasa Riski
 • Bankalar için Kredi Riski
 • Bankalar için Operasyonel Risk
 • Reel Sektörde Finansal Risk Yönetimi
 • Üst Yöneticiler için Kurumsal Yönetim
 • Due Diligence
 • Şirket Değerleme
 • Sigortalanabilir Riskler ve Sigorta Yönetimi
 • Excel'de Finansal Modelleme
 • Excel'de VBA Macro ile Finansal Çözümler
 • Fizibilite Analizi ve Karar Alma

RoyalCert Grubu Referansları