SİGORTA YÖNETİMİ

Günümüzde; gerek yasal zorunluluklar, gerek yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan dersler, gerekse de artan risk farkındalığı, şirketler'in sigortaya olan taleplerini hızla arttırmaktadır. Bu durum; şirketler'in sürdürülebilirliklerine yapmış olduğu yadsınamaz katkının yanında, önemli tutarda bir prim maliyetini de beraberinde getirmektedir.

İşte sigorta poliçelerinin optimize edilmesi de tam bu aşamada önem kazanmaktadır. RoyalCert'in müşterilerine sunmuş olduğu bu hizmet, başlıca aşağıdaki fazlardan oluşmaktadır;

  • Şirket'in "sigortalanabilir" risklerinin değerlendirilmesi
  • Şirket'in mevcut sigorta poliçe havuzunun değerlendirilmesi
  • Primler
  • Limitler
  • Kapsamlar, muafiyetler ve istisnalar
  • Diğer şartlar...
  • Optimizasyon çalışması ve iyileştirme önerilerin Üst Yönetim'e raporlanması
  • Alınan onaya istinaden iyileştirmelerin hayata geçirilmesi

RoyalCert Grubu Referansları