SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde mevzuatlarda yapılan düzenlemeler, kişilere oldukça dinamik bir süreç yaşatmaktadır. Günümüz koşullarında şirketlerin faaliyetlerini mevzuatlara uygun bir şekilde yönetmeleri, oldukça önem arz etmektedir.

RoyalCert, üstün deneyime sahip özellikle de kamu tecrübesi bulunan kadrosu ile müşterilerine 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuatlar çerçevesinde Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku konularında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede hizmetlerimiz, aşağıdaki uzmanlık alanlarından oluşmaktadır:

  • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanlığı
  • İstihdama yönelik teşvik uygulama desteği
  • Eğitim

SOSYAL GÜVENLİK ve İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

  • Sosyal Güvenlik mevzuatı, İş Hukuku, ÇSG Bakanlığı ile SGK uygulamaları konularında müşterilerimize bilgi akışının sürekli olarak sağlanması ve sürecin denetimi konusunda destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • İşyerinin yasal kayıtlarının ilgili kanunlara uygunluğu kontrol edilerek sürecin yönetilmesi ve olası teftişlerde ise teknik danışmanlık hizmetinin sağlanması
  • Oluşabilecek idari para cezaları vb. konularda gerekli itirazların yapılması, yargı merciilerine taşınmış veya taşınacak dava dosyalarının takibi ve süreçler konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • Personel ücret bordrolarının hazırlanması noktasında teknik destek verilerek yersiz prim ödemesinin engellenmesi
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyalarının mevzuata uygun hale getirilmesi, iş akdinin feshinde ise ihbar, kıdem, yıllık izin vb. konulardaki tüm teknik desteğin verilmesi, olası uyuşmazlıklarda izlenecek stratejiler dahil sözleşme kapsamında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve tüm sürecin uygun şekilde yönetilmesine destek sağlanması
  • Yabancıların Çalışma İzinleri hakkındaki kanunla ilgili uygulamalarda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İş kazaları ve sonrasındaki hukuki boyut dahil süreç konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi

İSTİHDAMA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMA DESTEĞİ

İşsizliğin azaltılması için istihdamı artırmak kuşkusuz ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu bağlamda yürürlükte olan birçok prim teşviği bulunmaktadır.

Bu doğrultuda RoyalCert, şirketinize fayda sağlayabilecek tüm teşvikleri tespit ederek, zamanında ve eksiksiz olarak yararlanmanız noktasında uygulama desteği vermektedir. 6111 sayılı kanunla yürürlüğe giren teşvik dahil diğer tüm teşviklerden faydalanmanız sağlanacaktır. Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumu’ na ödeyeceğiniz primlerde % 15 e kadar indirim avantajı yaratılmış olacaktır.

RoyalCert, şirketlere uzman ve deneyimli kadrosuyla 2020 yılı sonlarına kadar devam edecek olan teşvik noktasında gerek cari aylara ilişkin olarak gerekse 6111 sayılı teşviğe istinaden geçmiş yıllara ilişkin olarak gerekli teknik ve uygulama desteğini sunmaktadır.

RoyalCert Grubu Referansları