SUİSTİMAL İNCELEMELERİ (SORUŞTURMALAR)

Özellikle etkin bir iç kontrol sistemi bulunmayan şirketlerde neredeyse tüm süreçler suistimale açıktır. Bu gibi durumlarda süreçlerin ve işlemlerin şirket dışından yetkin bir hizmet sağlayıcı tarafından objektif bir biçimde gözden geçirilmesi, olası suistimallerin veya suistimale açık alanların ortaya çıkarılması açısından tek çözümdür.

İç denetim hizmetlerinin bir parçası olarak RoyalCert, müşterilerine suistimal inceleme ve soruşturma hizmeti vermektedir. Tek sefere mahsus veya sürekli olarak sağlanan bu hizmetlerin sonuçları ve çözüm önerileri, aksi kararlaştırılmadığı sürece, prensip olarak direkt şirket ortakları ile paylaşılmaktadır.

Suistimal Hizmetlerimiz arasında başlıca aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır;

  • Suistimal denetimi birimi kurulumu
  • Suistimal risklerinin belirlenmesi
  • Suistimal tespit edici ve önleyici iç kontrol sistemlerinin kurulumu
  • Suistimal denetimi, soruşturması ve incelemelerinin yapılması
  • Suistimal eğitimleri

RoyalCert Grubu Referansları