VERGİ

Kamusal hizmetlerin sunumunu sağlayan kamu idareleri, ülkenin egemenlik alanında faaliyet gösteren tüm mükelleflerin bir anlamda paydaşıdır. Bu paydaşlık, mali açıdan vergi uygulamaları ile kendini göstermektedir. Bu nedenle Vergi, muhasebe uygulamasında işletmeler için bir tür maliyettir. İşletmeler açısından, düzenli ekonomilerin tamamında vergi dikkatle üzerinde durulması gereken önemli bir kalemdir.

Faaliyetlerin, vergi maliyetleri açısından planlanması ve vergi yükünün mümkün olan en alt düzeyde hesaplanarak ödenmesi işletmelerin finansal önceliklerindendir. Bu planlamanın yapılmasında, teşvik ve istisnalardan yararlanılmakla beraber vergilemeye ilişkin kanunların ihlal edilmemesi gerekir. Vergi planlaması yapılırken yasal düzenlemelerin ihmali veya ihlali, vergilerle bağlantılı daha büyük finansal ve diğer risklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilecektir.

Nitekim Maliye Bakanlığı, sayıları yaklaşık 10.000’i bulan aktif vergi müfettişiyle, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik denetim faaliyeti yürütmektedir. Diğer taraftan idare, mükelleften aldığı veriler üzerinde elektronik ortamda bir ön denetim yaparak vergi incelemesi açısından riskli mükellefleri seçmekte ve denetime veri hazırlamaktadır. Bu açıdan Bakanlığın, vergi denetimini her geçen gün sıkılaştırdığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır.

RoyalCert, konularında yetkin ve üstün tecrübeye sahip uzman ve denetçi ekibiyle siz değerli müşterilerine üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir. RoyalCert, gerek vergi denetimi, gerek suistimal denetimi gerek se vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin olarak sunduğu danışmanlık ve süreç yönetimi hizmetleriyle bunu sağlamaktadır.

RoyalCert, vergi incelemeleri ve vergi davaları konusunda tecrübeli ve uzman ekibiyle sonuç odaklı işlere imza atmaktadır. Gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde vergisel riskler ve sorunlara ilişkin tüm süreçler, konusunda uzman kişilerce bizzat yürütülmektedir.

Böylece işletmelerin hem vergi maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmış olacak hem de ekonomik veya hüviyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkması konusunda tedbir alınmış olacaktır.

RoyalCert, Vergi Bölümü 15 Yeminli Mali Müşavir, 23 Mali Müşavir ve 30 Denetçisi ile şimdilik İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Nevşehir ve İzmir'de hizmet sunmaktadır.

DENETİM

Bir yanda globalleşen ticari hayat, diğer yanda işletme üzerinde dolaylı hak sahiplerinin (küçük hissedarlar, kredi kuruluşları, ticari alacaklılar, devlet vb.) varlığı, mali raporların şeffaflığını ve güvenilirliğini zorunlu kılmaktadır.

RoyalCert gerek kanunen zorunlu olan denetimler, gerekse özel amaçlı denetimler konusunda büyük çoğunluğu kamu tecrübesine sahip, tamamı tecrübeli denetçileri ile hizmet vermektedir.

 

RoyalCert Grubu Referansları