VERGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgi işlem teknolojileri günümüzde ticari hayatın hemen hemen her alanında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle işletmeler açısından karmaşık ve uzmanlık gerektiren "Vergi Teknolojileri" konusunda tüm işlemlerin elektronik ortamda sürdürüleceği ve yönetileceği bir geleceğe doğru hızla ilerlemekteyiz.

Çoğu zaman yasal zorunluluk olarak ortaya çıkan bu uygulamalar, birçok kolaylık ve fırsatı beraberinde getirmektedir. E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi uygulamalar sayesinde ticari ilişkiler ve kayıtlar uluslararası bir standarda ulaşarak hız, bilgi güvenliği ve kontrol edilebilirlik artmakta, hata olasılığı minimize edilmektedir.

Bunun yanında, teknolojik gelişim beraberinde işletmelerin büyük düzeylerde elektronik bilgi üretmeleri sonucunu doğurmaktadır. Üretilen bu değerli bilgi, yine bilgi teknolojileri yardımıyla işlenebilir ve yorumlanabilir kaliteli bir bilgi bankasına dönüşmektedir. Günümüzde Devlet tarafından da kullanılabilir hale gelen bu bilgi bankası, vergiye uyumu artırmak amacıyla risk değerlendirilmelerinde kullanılmaktadır. Bu açıdan işletmelerin taşıdıkları risk seviyesi; denetim planlaması, teşvik ve benzeri alanlarda karar alma mekanizmalarında etkili olmaktadır.

Bu açıdan vergi teknolojileri sayesinde; iç ve dış kontrol süreçlerinde kullanılan imkanlar artırılarak işletmelerin; Devlet Kurumları, bankalar, ortaklar ve üçüncü taraflar nezdinde risk düzeyi düşük, kredibilitesi yüksek ve güvenilir işletme şeklinde değerlendirilmesine son derece önemli katkılar sağlanmaktadır.

Vergi teknolojileri alanında yapılacak yatırımlarda, işletmenin ihtiyacının iyi analiz edilmesi ve fayda-maliyet karşılaştırması açısından alternatiflerin belirlenmesi en önemli aşamadır.

Bu açıdan;

- Sektörüne,
- Ticaret hacmine,
- Hizmet-satış- dağıtım bölge veya nokta genişliğine,
- İş çeşitliliğine,
- Personel sayısı ve seviyesine,
- Gelecek planlamasına,

en uygun yazılım ve entegrasyon çözümünün önerilmesi, hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegrasyonun gerçekleştirilmesinin sağlanması, bu yeni teknolojinin kullanıcılarının eğitilmesi, uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanması ve yeni uygulama sonucu işletmenin iç kontrol süreçlerinin planlanması ile dış kontrol hizmetinin verilmesi, vergi teknolojileri konusunda deneyimli ve kaliteli danışmanlık hizmetini gerektirmektedir.

RoyalCert ailesi olarak bu alanda sahip olduğumuz deneyim, uzman kadromuz ve çözüm ortaklarımız ile işletmelerin vergi teknolojileri konusunda ihtiyaç duyduğu danışmanlık, entegrasyon ve operasyon desteği konularında hizmet sunmaktayız.

RoyalCert Grubu Referansları