YÖNETİM MUHASEBESİ

Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

Yönetim muhasebesinin amacı, işletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlamaktır.

İşletmenin sayısal ve muhasebe verilerinden yararlanarak, yöneticinin amaçlarının sonuçlarını analiz eden muhasebe çalışmaları yönetim muhasebesini oluşturur.

Yönetim muhasebesinde, geçmişe ait ve planlanan veriler harmanlanarak geleceğe ait işlemlere ışık tutmak için kullanılır.

Yönetim muhasebesinin en önemli işlevi yöneticilerin kararlarında rehber olmaktır. Yönetim muhasebesi uygulamalarında hedeflenenler ve gerçekleşenler analiz edilerek sonuçlar ve sorumluların durumu raporlanır. Bu raporlar yürütme çalışmaları için sağlıklı bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla hazırlanır.

Bu çerçevedeki hizmetlerimiz özetle şöyle listelenebilir:

  • Maliyetlerin yapısal çözümlemesi
  • Kar planlamasında şirkete yardımcı olunması
  • Fiyatlandırma kararlarının senaryolandırılması
  • Doğru ve objektif performans değerlendirmesi için yönetime veri sağlanması
  • İşletmeye sağlıklı bir bütçe sisteminin kazandırılması

RoyalCert Grubu Referansları